Sebastian Kolisz

Partner Zarządzający Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Prezes Zarządu i właściciel IRESCO Sp. z o.o.

Doświadczenie

Certyfikowany Instruktor Innowacji AIP. Promotor idei startupów i działań przedsiębiorczych. Twórca sukcesu AIP w Krakowie. Koordynował od podstaw powstanie sieci Inkubatorów. Przedsiębiorczości w Krakowie rozpoczynając od 2006 roku. W roku 2017 wspierał powstawanie nowej sieci Business Link jako Dyrektor działu Standard Excellence Polska oraz Dyrektor Growth Business Link Kraków. Obecnie zarządza siecią AIP jako Partner Zarządzający AIP Polska Południowo – Wschodnia. Organizator konferencji, szkoleń, prezentacji, targów i wielu projektów związanych
z przedsiębiorczością i startupami (m.in. Poland Business Starter, Startup Mixer, Business Mixer). Koordynator projektu „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”, w ramach których prowadził cykl Warsztatów z Kreowania Pomysłów Biznesowych oraz Business Mixery.
Przez 10 lat przeprowadził ponad 500 szkoleń i przeszkolił ponad 15.000 osób z tematyki przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy.
W ramach AIP prowadzi program preinkubacji dla ponad 400 Start’upów, a od 2006 r. sieć AIP w Polsce Południowo-Wschodniej, którą zarządza pomogła ponad 1.500 młodym ludziom w starcie w biznesie.