Patryk Szulc

Growth Manager AIP Łódź

Doświadczenie

Kończy studia prawnicze, ale największe doświadczenie ma w dziedzinie dziennikarstwa. Z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości związany od 2013 roku – najpierw jako prowadzący dwa StartUpy – wydawnictwo audiobooków edukacyjnych i szkołę językową, a od połowy 2017 roku jako manager AIP Łódź. Zarządza jednocześnie łódzkim oddziałem Business Link, zajmującym się  akceleracją przedsiębiorstw z sektora MŚP. Prywatnie zainteresowany tematyką kryminalną i kulturą krajów słowiańskich. Biegle mówi po rosyjsku.