Michał Misztal

Właściciel, European Business Advisory, Chief Acceleration Officer Polska Przedsiębiorcza

Doświadczenie

Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął przygodę z biznesem akademickim pełniąc funkcję dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy SGGW oraz przy Uczelni Łazarskiego. W ciągu 11 lat pracy nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce opiekował się ponad 600 startupami spośród różnych branż pełniąc następnie rolę Dyrektora Regionalnego AIP. Pod jego opieką znajdowały się wszystkie 11 inkubatorów województwa mazowieckiego. Następnie objął zarządzanie sprzedażą warszawskich Business Linków – akceleratorów biznesu i przestrzeni coworkingowych. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących biznesmenów dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których kilkanaście zakończyło się powodzeniem. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej. Wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Wykształcenie

Wyższe, magister socjologii

Prywatnie

Sportowiec amator

Zakres mentoringu

Cele i wizja firmy, rodzaj i forma prowadzenia działalności, wybór formy opodatkowania, model biznesowy w oparciu o metodologię lean canvas, produkt i oferta, kanały dystrybucji i strategia sprzedaży, test windy – czyli jak zaprezentować swoją firmę i znaleźć jej wyróżniki, walidacja pomysłu biznesowego, ocena posiadanych zasobów, ocena innowacyjności firmy, wsparcie w ułożeniu strategii sprzedażowej, budowa efektywnego testu windy, wskazanie najlepszych kanałów networkingowych, określenie strategii rozwoju i ekspansji firmy, wprowadzanie innowacji procesowej, wsparcie w procesie budowania zespołu biznesowego.

Modele biznesowe, networking, marketing, budowanie innowacyjnych produktów, pozyskiwanie funduszy na firmę

Forma kontaktu

Spotkanie mentoringowe umawia szymon.skrzypiec@inkubatory.pl