Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Inkubator AIP zlokalizowany jest przy Uniwersytecie Śląskim. Jest to największy pod względem powierzchni inkubator na Śląsku oraz jeden z największych w Polsce. Działa przy największym ośrodku akademickiemu w regionie.

Startup Happiness Expert

Wioleta Mlącka

Adres

ul. Bankowa 14, pok. 415-417 40-007 Katowice

Telefon

+48 577 573 309

Startup Happiness Coordinator Natalia Lorek
Telefon +48 533 316 510                     
Email shs@inkubatory.pl
Aplikuj do AIP 71 7366236

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Startup Happiness Expert

Wioleta Mlącka

Adres

ul Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

Telefon

+48 577 573 309

Startup Happiness Coordinator Natalia Lorek
Telefon +48 533 316 510                     
Email shs@inkubatory.pl
Aplikuj do AIP 71 7366236